Chvíle s najbližšími (Moments with family)

Majo si pár dní pri vode vychutnával aj s rodinou a podarilo sa im aj pár ryb dostať na podložku.