Propozície UCC 2024 – jarný pretek

 

Termín konania pretekov: 23.05. – 26.05.2024

Miesto konania: jazero VN Kuchyňa

Organizátor: UltimateCarp s.r.o. v spolupráci s Obvodnou organizáciou SRZ Kuchyňa pri MsO SRZ Záhorie.

 

Štartovné:

Štartovné je 420,- EUR na družstvo (tím). Maximálny počet družstiev je 12. Ak družstvo zruší svoju účasť po 29.2.2024 tak štartovné prepadá a nie je možné ho vrátiť štartujúcim. Štartujuci si ale možu za seba nájsť náhradu.

 

Prihláška na pretek:

Je potrebné odoslať mail na adresu ultimatecarpsk@gmail.com a uviesť názov teamu a mená pretekárov.

Následne vám budu obratom zaslané údaje na platbu štartovného. Po jeho zaplatení ste registrovaní !

 

Štartovné je možné zaplatit dvoma spôsobmi:

 1. spôsob: prevodom na účet (učet poskytneme mailom)
 2. spôsob: osobne v hotovosti v našej rybárskej predajni UltimateCarp na Devínskej ceste 32 v Stupave.

Až team ktorý ma štartovné zaplatené v plnej výške má plne rezervované miesto na preteku UCC 2024.

Odmenené budú prvé tri najlepšie tímy pohármi + hodnotnými cenami v celkovej výške viac ako 3500 eur! Okrem vecných cien prvé tri družstvá získajú aj finančné dary v tejto výške:

 1. Miesto: 1000 eur + 2x pohár + vecné ceny od sponzora
 2. Miesto: 800 eur + 2x pohár + vecné ceny od sponzora
 3. Miesto: 600 eur + 2x pohár + vecné ceny od sponzora

Súťažiaci s najťažšou ulovenou rybou získa 100 eur + pohár.

Najväčšia ryba za štvrtok: ceny od sponzora

Najväčšia ryba za piatok: ceny od sponzora

Najväčšia ryba za sobotu: ceny od sponzora

 

Každý team obdrží pamätnú plaketu.

 

 

 

Časový harmonogram:

Štvrtok 23.05.2024

07:30 – 08:30    registrácia pretekárov.

08:30 – 09:00    otvorenie preteku pri raňajkách, losovanie poradia a losovanie stanovíšť, prípadné otázky

09:00 – 11:30     presun pretekárov na lovné stanovištia,

12:00                     začiatok preteku (zvukový signál)

Nedeľa 26.05.2024

12:00                     ukončenie preteku (zvukový signál)

13:00                     vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich.

 

Pravidlá lovu:

 • V jednom teame sa chytá na 4 prúty.
 • Na jednej udici s jedným náväzcom a háčikom (jednoháčikom), vlasovou metódou (nastraha je mimo háčik).
 • Družstvá môžu byť 2-3 členné.
 • Kŕmenie je povolené len boilies, pelety a tigrí orech.
 • Obaľovacie pasty, PVA, method mixy sú povolené.
 • Lov je povolený výhradne na boilies, pelety a tigrí orech, čo organizátor a rozhodcovia súťaže majú právo kontrolovať počas celého priebehu súťaže.
 • Každý team musí byť vybavený povinnými pomôckami (1x vaničku, alebo vanička na nohách, 3x plavajúci prechovávací sak, meter, pean, váha, dezinfekčný prostriedok).
 • Každý účastník preteku je povinný dodržať pokyny rozhodcov.
 • V prípade nejakých nejasností organizátorská komisia rozhodne na mieste a udelí trest.
 • Nadmerné použitie alkoholu a nedôstojné správanie- obťažovanie ostatných pretekárov bude organizátor považovať za hrubé porušenie predpisov.
 • Použitie nahadzovacieho sonaru je povolené.
 • Zdolávať a podoberať ryby môžu iba pretekári.
 • Každý rybár je povinný používať kmeňový vlasec, kmeňová šnúra je zakázaná.
 • Na spodovej (krmnej udici) môže byť použitá šnúra.
 • Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Zdolávať a podoberať ryby môžu iba pretekári a ich pomocníci.
 • Návštevy počas preteku sú povolené každý deň ráno od 8:00 maximálne do 18:00 večer, motorové vozidlo musí ostať pri rybárskom dome. Návštevy musia byť vopred ohlásené organizátorovi.
 • Osvetľovanie vodnej hladiny s vysokovýkonným svetlom je zakázané. Klasické čelovky sú povolené.
 • Všetci pretekári dbajú na čistotu a poriadok na svojom lovnom mieste. Ak družstvo nebude udržiavať poriadok a čistotu vo svojom okolí, tak sa to bude považovať za hrubé porušenie pravidiel s následným potrestaním družstva.
 • Po ukončení preteku lovné miesta prosíme opustiť čisté.
 • Každý účastník pretekov je povinný dodržať pokyny organizátorov pretekov.
 • Nedodržanie pravidiel, zlé zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu z preteku ak o tom rozhodne organizátor na návrh rozhodcov.
 • Čo nie je povolené je ZAKÁZANÉ!

Zaobchádzanie s rybami:

 • Po zvážení úlovku je jeho hmotnosť vpísaná do bodovacej listiny, každý úlovok musí byť podpísaný rozhodcom, pretekárom a pretekárom zo susedného týmu, v opačnom prípade úlovok nebude uznaný!
 • Pod dozorom rozhodcu následne súťažiaci pustí rybu naspäť do vody.
 • Pretekár sa zaväzuje umožniť v prípade podozrenia porušenia pravidiel prehliadku bivaku, automobilu či tašiek organizátorovi či hlavnému rozhodcovi preteku.
 • Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu. Sektory budú na brehu označené.
 • Nahadzovanie do susedného sektora je zakázané!
 • Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže bude po uspešnom zdolaní započítaná
 • Každý team má mať k dispozícii minimálne 3ks plavajúcich prechovávacích sakov.
 • Odporúčame používanie dezinfekčných prostriedkov na ošetrenie rýb.
 • Do jednej prechovávačky na ryby je možné použiť len jednu bodovanú rybu.
 • Použiť kaprovú podložku je povinné.
 • Podberák v rozmeroch ramien minimálne 80x80cm
 • Povinnosť tímu mať vyháčkovaciu vaničku.
 • Nedodržanie pravidiel, zlé správanie sa a nekultúrne zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže, ak o tom tak rozhodne organizátor.

Pri porušení ktorých kolvek uvedených bodov je hl.rozhodca oprávnený okamžite anulovať (škrtnúť) všetky doposiaľ  bodované ryby. Tímy začínajú od 0kg. Ak uvedené pravidlá lovu porušia vzájomne viaceré tými, uvedený postih hl.rozhodcu sa bude týkať všetkých predmetných tímov.!!!

Bodovanie a váženie:

 • Pri vážení ulovenej ryby musí byť prítomný jeden člen zo susedného teamu a svojim podpisom overiť úlovok.
 • Ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo iného družstva. Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú z preteku vylúčené.
 • Do súťaže sa započítavajú len 3 najťažších bodované ryby (kapor, amúr).
 • Bodovaná ryba je od 6kg a viac.
 • Víťazom sa stane team s celkovou najväčšou hmotnosťou 3 najväčších ulovených rýb (nad 6kg).
 • Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania preteku. Družstvo ktoré uloví ryby od 6kg je povinné privolať rozhodcu.
 • Puštanie ulovených a zapísaných rýb do výsledkovej listiny musí prebiehať za prítomnosti rozhodcu.
 • Ulovená ryba sa započítava do bodovania aj v tom prípade, ak zdolávanie skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž ale zaseknutie bolo ešte pred zaverečným zvukovým signálom.
 • Započítaná a hodnotená ryba je iba kapor a amur s najmenšou hmotnosťou 6000g vrátane. Systém bodovania je nasledovný: 1g = 1bod teda 6,245 kg = 6245 bodov.
 • Kapor a amúr sú bodovo rovnocenné ryby. Do bodovacej listiny sa zapisuje päť najťažších rýb chytené súťažným týmom. Pričom po zapísaní prvých troch bodovaných rybách, sa zapisuje už len ťažšia ryba ako je najľahšia zapísaná ryba.

 

POČAS CELÉHO PRETEKU BUDE PREBIEHAŤ ONLINE PRENOS NA SOCIÁLNYCH SIETIACH ULTIMATECARP.SK.

Zoznam kompletne registrovaných teamov s uhradeným štartovným poplatkom

 

 1. Moraváci                                      Jiří Varaďa                       Jan Marcoň
 2. CT Chevalier Pezinok                 Mário Idešic                    Róbert Pilka
 3. SPCarp Team Grinava                Peter Pindják                  Stanislav Smahovsky
 4. Mám na háku                              Ivan Kubovič                   Daniel Horecký
 5. Carp Only & Flajzar                    Daniel Knotek                 Michal Vlček
 6. WOLF fishing team                    Peter Sokol                     Juraj Hrušovský
 7. CT Kysucké Nové Mesto          Michal Pavlusík              Zdeno Mindek
 8. DAREBÁCI                                    Michal Malicher             Miroslav Orel
 9. Double N -Rybarske.sk            Marek Novak                   Lubos Novomesky
 10. Carp Team 33                             Radovan Dian                 Radovan Vrabel           Veronika Dianová
 11. ImothepBaits                             Michal Cích                     Marcel Voltášek
 12. Wanted baits-Meso team      Martin Mesároš              Lukáš Mesároš            Patrik Mesároš