Určite ste už aj vy mali pocit že je vo vašom živote čas na zmenu. Mnoho krát to nie je lahké ale proste nastane čas kedy musíte isť ďalej. Krátke video s názvom „Čas jít dál“ bolo vytvorené pre veľmi dobrého kamaráta, človeka a člena nášho kaprarského spolku UltimateCarp. Video je vlastne rozlúčka ktorá Petrovi bude navždy pripomínať jeho milované miesto na ktorom strávil a obetoval jednu kpitolu svojho života.