Termín konania pretekov: 04.07. – 07.07.2024

Miesto konania: jazero Dolnobarský rybník

Organizátor: Adam Bubnič

 

Štartovné:

Štartovné je 550,- EUR na družstvo (tím). Maximálny počet družstiev je 21. Ak družstvo zruší svoju účasť po 31.3.2024 tak štartovné prepadá a nie je možné ho vrátiť štartujúcim. Štartujuci si ale možu za seba nájsť náhradu.

Prihláška na pretek:

Je potrebné odoslať mail na adresu ultimatecarpsk@gmail.com a uviesť názov teamu a mená pretekárov.

Následne vám budu obratom zaslané údaje na platbu štartovného. Po jeho zaplatení ste registrovaní !

V e-maily je potrebne uviesť že sa prihlasujete na pretek UltimateCarp Competition 2024.

 

Štartovné je možné zaplatit dvoma spôsobmi:

 1. spôsob: prevodom na účet
 2. spôsob: osobne v hotovosti v našej rybárskej predajni UltimateCarp na Devínskej ceste 32 v Stupave.

Až team ktorý ma štartovné zaplatené v plnej výške má plne rezervované miesto na preteku UCC 2024.

Odmenené budú prvé tri najlepšie tímy a najlepšie družstvo z predného sektora ktorý je ohraničený miestami 1 až 14 pohármi + hodnotnými cenami v celkovej výške viac ako 8000 eur! Okrem vecných cien prvé tri družstvá získajú aj finančné dary v tejto výške:

 1. Miesto: 2000 eur + 2x pohár + vecné ceny od sponzora
 2. Miesto: 1500 eur + 2x pohár + vecné ceny od sponzora
 3. Miesto: 1000 eur + 2x pohár + vecné ceny od sponzora

Víťaz predného sektora (miesta 1 – 14): 600 eur + 2x pohár + vecné ceny od sponzora

Súťažiaci s najťažšou ulovenou rybou získa 200 eur + pohár.

 

Každý team obdrží pamatnú plaketu.

 

Časový harmonogram:

Štvrtok 04.07.2024

07:30 – 08:30    registrácia pretekárov pri rybárskej chate

08:30 – 09:00    otvorenie preteku pri raňajkách, losovanie poradia a losovanie stanovíšť, prípadné otázky

09:00 – 11:30     presun pretekárov na lovné stanovištia.

12:00                     začiatok preteku (zvukový signál)

Nedeľa 07.07.2024

12:00                     ukončenie preteku (zvukový signál)

13:00                     vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich pri rybárskej chate

 

Informácie o rybníku

Dĺžka rybníka: 1,5 km.

Rozloha: 18,5 ha.

Priemerná hĺbka vody: 1,5 – 2,5 m.

Dno vodnej plochy je prevažne bahnité.

21 lovných miest pre dvojčlenné družstvá.

Vzdialenosť medzi lovnými miestami 50 – 60 m.

Chytá sa len z jednej strany rybníka.

Misesta sú vybavené miestami pre parkovanie a bivakovanie.

Člny sa počas pretekov poskytujú bezplatne.

 

Použitie člna:

 • Z člna je povolené kŕmenie, zavážanie a zdolávanie rýb len vo svojom vyznačenom sektore.
 • Účastníci týchto pretekov sa zúčastňujú na svoje vlastné riziko a za svoje správanie a konanie nesú svoju plnú osobnú zodpovednosť.
 • Pri použití člna je nutné použiť záchrannú vestu.
 • Použitie zavážacej lodičky je povolené.
 • Čln s elektrickým motorom je povolený. Benzínový motor je ZAKÁZANÝ !

Pravidlá lovu:

 • V jednom teame sa chytá na 4 prúty.
 • Na jednej udici s jedným náväzcom a háčikom (jednoháčikom), vlasovou metódou (nastraha je mimo háčik).
 • Družstvá môžu byť 2-3 čnenné.
 • Kŕmenie je povolené len boilies, pelety a tigrí orech.
 • Obaľovacie pasty, method mixy sú povolené.
 • Lov je povolený výhradne na boilies, pelety a tigrí orech, čo organizátor a rozhodcovia súťaže majú právo kontrolovať počas celého priebehu súťaže.
 • Každý team musí byť vybavený povinnými pomôckami (1 x podložka do člna, 1x vaničku, alebo vanička na nohách, 5x plavajúci prechovávací sak, meter, pean, váha, dezinfekčný prostriedok).
 • Počas preteku sú sektory na vode vyznačené bójami, ktoré nie je možné prekračovať
 • Každý účastník preteku je povinný dodržať pokyny rozhodcov.
 • V prípade nejakých nejasností organizátorská komisia rozhodne na mieste a udelí trest.
 • V prípade silnej víchrice, alebo búrky  organizátori rozhodnú o povolenom vstupe na vodu, prípadne dočasného prerušenia súťaže.
 • Nadmerné použitie alkoholu a nedôstojné správanie- obťažovanie ostatných pretekárov bude organizátor považovať za hrubé porušenie predpisov.
 • Svietiace bóje sú povolené.
 • Použitie sonaru je povolené.
 • Každý rybár je povinný používať kmeňový vlasec, šnúra je zakázaná.
 • Počas pretekov zdolávanie rýb uviaznutých v rákosí je povinné vykonávať z člnov.
 • Pretekári sú povinní s ulovenými rybami zaobchádzať čo najšetrnejšie, aby nedošlo k ich poraneniu. Zdolávať a podoberať ryby môžu iba pretekári a ich pomocníci.
 • Návštevy počas preteku sú povolené každý deň ráno od 8:00 maximálne do 18:00 večer, motorové vozidlo musí ostať pri rybárskom dome. Návštevy musia byť vopred ohlásené organizátorovi.
 • Osvetľovanie vodnej hladiny s vysokovýkonným svetlom je zakázané. Klasické čelovky sú povolené.
 • Všetci pretekári dbajú na čistotu a poriadok na svojom lovnom mieste. Ak družstvo nebude udržiavať poriadok a čistotu vo svojom okolí, tak sa to bude považovať za hrubé porušenie pravidiel s následnou diskvalifikáciou družstva.
 • Na mieste je možné bezplatne zapožičanie člna. Team je povinný dbať na zvýšenu pozornosť pri jeho obsluhe a použivaní. V prípade poškodenia je potrebné spôsobenú škodu na mieste uhradiť.
 • Po ukončení preteku lovné miesta prosíme opustiť čisté.
 • Bojky ktoré označujú hranice lovných miest nesmú sa premiestňovať.
 • Každý účastník pretekov je povinný dodržať pokyny organizátorov pretekov.
 • Nedoržanie pravidiel, zlé zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu z preteku ak o tom rozhodne organizátor na návrh rozhodcov.

Zaobchádzanie s rybami:

 • Po zvážení úlovku je jeho hmotnosť vpísaná do bodovacej listiny, každý úlovok musí byť podpísaný rozhodcom, pretekárom a pretekárom zo susedného týmu, v opačnom prípade úlovok nebude uznaný! Pod dozorom rozhodcu následne súťažiaci pustí rybu naspäť do vody.
 • Pretekár sa zaväzuje umožniť v prípade podozrenia porušenia pravidiel prehliadku bivaku, automobilu či tašiek organizátorovi či hlavnému rozhodcovi preteku.
 • Súťažiaci sa musia pri zdolávaní ryby vyhnúť prekročeniu hranice susediaceho tímu. Sektory budú na brehu označené. Nahadzovanie do susedného sektora je zakázané!
 • Ryby zaseknuté pred záverečným signálom súťaže bude po uspešnom zdolaní započítaná
 • Každý team má mať k dispozícii minimálne 5ks plavajúcich prechovávacích sakov.
 • Odporúčame používanie dezinfekčných prostriedkov na ošetrenie rýb.
 • Do jednej prechovávačky na ryby je možné použiť len jednu bodovanú rybu.
 • Použiť kaprovú podložku je povinné aj v člne.
 • Podberák v rozmeroch ramien minimálne 80x80cm
 • Povinnosť tímu mať vyháčkovaciu vaničku, ( do člna podložku s vyvýšeným okrajom min 10cm ). Táto povinnosť vyplýva z prevádzkového poriadku revíru
 • Nedodržanie pravidiel, zlé správanie sa a nekultúrne zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradeniu zo súťaže, ak o tom tak rozhodne organizátor.

Pri porušení ktorých kolvek uvedených bodov je hl.rozhodca oprávnený okamžite anulovať (škrtnúť) všetky doposiaľ  bodované ryby. Tímy začínajú od 0kg. Ak uvedené pravidlá lovu porušia vzájomne viaceré tými, uvedený postih hl.rozhodcu sa bude týkať všetkých predmetných tímov.!!!

Bodovanie a váženie:

 • Pri vážení ulovenej ryby musí byť prítomný jeden člen zo susedného teamu a svojim podpisom overiť úlovok.
 • Ulovené ryby je prísne zakázané preniesť do susedného alebo iného družstva. Ak by nastala takáto situácia, oba teamy sú z preteku vylúčené.
 • Do súťaže sa započítava len päť najťažších bodovaných rýb (kapor, amúr)
 • Bodovaná ryba je od 9kg a viac.
 • Víťazom sa stane team s celkovou najväčšou hmotnosťou 5 najväčších ulovených rýb (nad 6kg).
 • Váženie bude vykonávané priebežne počas celého trvania preteku. Družstvo ktoré uloví ryby od 9 do 13kg je povinné privolať rozhodcu po tretej zasieťkovanej rybe. Pokiaľ družstvo ulovilo rybu nad 15kg je povinné ihneď privolať rozhodcu. Pokiaľ družstvo ulovilo amúra nad je povinné ihneď privolať rozhodcu.
 • Puštanie ulovených a zapísaných rýb do výsledkovej listiny musí prebiehať za prítomnosti rozhodcu.
 • Ulovená ryba sa započítava do bodovania aj v tom prípade, ak zdolávanie skončí po zaznení zvukového signálu, ktorý ukončí súťaž ale zaseknutie bolo ešte pred zaverečným zvukovým signálom.

Započítaná a hodnotená ryba je iba kapor a amur s najmenšou hmotnosťou 9000g vrátane. Systém bodovania je nasledovný: 1g = 1bod teda 9245 g = 9245 bodov. Kapor a amúr sú bodovo rovnocenné ryby. Do bodovacej listiny sa zapisuje päť najťažších rýb chytené súťažným týmom. Pričom po zapísaní prvých piatich bodovaných rybách, sa zapisuje už len ťažšia ryba ako je najľahšia zapísaná ryba.